Saturday, 19 September 2009

PATAGONIA


Wel o'r diwedd mae yna synnwyr cyffredin yn bodoli.

Rwan dwi yn dal i fyny gyda newyddion pethau, ac da yw gweld fod Shirley Edwards o Batagonia wedi cael caniatad "Llywodraeth Llundain" i ddod i Gymru. Maen't yn ail ystyried cais Evelyn Calcabrini i weld os caiff hi ddod.

Rwan dau beth yn fy nharo.

Paham fod rhywyn yn Llundain yn trafod os yw unigolyn yn iawn i ddod i Gymru, onid trafodaeth i Lywodraeth Cynulliad DDYLAI hynny fod ?

Ac yn ail, ond am ymdrechion rhai yma yng Nghymru, na fuasai hyn yn gyntaf wedi cael sylw ac yn ail iddynt gael dod yma.

Felly DA IAWN CHI i'r rhai sydd wedi bod yn ymdrechu.
At last common sense prevails.

I am catching up on things after a hectic week and note that Shirley Edwards from Patagonia has been approved by "London" to come to Wales.

Now two things strike me.

Why would someone in London decide the fate of a visitor to Wales, as this of course SHOULD be a decision for the Assembly ?

And secondly, be it not for the effort and perseverance of people here in Wales, then this would not have happened.

So a hearty CONGRATULATIONS to those who have worked hard on this.

No comments:

Post a Comment