Wednesday, 17 November 2010

ARBEDU ARIAN - SAVING MONEY

Mae'n amser cwestiynnu y cytundebau mae'r Cyngor yn rhoi allan i "ymgynghorwyr". Arbediad = cannoedd o filoedd.


It's time to question the contracts the Council give out to "consultants".
Saving = Hundreds of thousands