Friday, 11 September 2009

DA DI'R HOGIA - GOOD ON THE LADS
Trip a hanner, tra fod Plaid Cymru yn mynd ar y tren, mae hogia (a genod) Llais Gwynedd yn cerdded i fyny'r Wyddfa.

Stop nesaf, Everest - bring it on.

Y darn diwethaf ydi'r gwaethaf, cerrig man sy'n golygu rhaid bod yn ofalus neu drop o 2,000 o droedfeddi i Nant Peris ydi'r canlyniad.

Mae Hafod Eryri yn werth i'w weld. Y rheolwr ar y safle top ydi Pete (Cofi o dre ac yn gyn beldroediwr o fri - yn ei ddydd !!), hefyd gyn reolwr Y Majestic (hen glwb nos Caernarfon).

cawsom sgwrs a ballu, paned a sgon.

Diolch i Pete a'r staff am y croeso, ac i chwi sydd heb fod i fyny eto, EWCH.

Mwy o luniau ar fy nhudalen "Facebook".One hell of a walk. Whilst Plaid Cymru take the train up, the boys and girls from Llais Gwynedd walk it.

Next stop Everest - bring it on.

The last part is the worst. Shingle and small stones means a trip will get you 2,000 feet down in Nant Peris.

Hafod Eryri (The Cafe) is well worth seeing. The manager at the top is Pete (a caernarfon lad and a very good footballer - in his day !!).

He was also the manager of The Majestic (an old nightclub in Caernarfon).

We had a quick chat, a cup of coffee and a scone before departing.

Thanks to Pete and the staff for the welcome (Croeso), and for those who haven't yet ventured up - for goodness sakes GO.

More pictures will be posted on my Facebook page.

No comments:

Post a Comment