Thursday, 28 April 2011

Ble mae Dafydd ?

Llawer o son am etholaeth Meirionnydd/Dwyfor, dim golwg o Dafydd El yn nunlle, dim golwg ohonno yn y hustings, felly lle mae o ?

Lots of people are talking about the Meirionnydd/Dwyfor election as not many have seen Dafydd Elis Thomas anywhere, where is he ?

Friday, 1 April 2011

Priodas Wills a Kate - The Marriage of Wills and Kate

Gan fod neb yng Ngwynedd wedi gwneud cais i gael parti yn y stryd, r'wyn cysidro gwneud cais i gael un ar y ffordd rhwng Pwllheli a Chaernarfon ger giatiau Glynllifon ac ar Nos Wener efo'r ail ran o brynhawn Dydd Sul tan yn hwyr ar Nos Sul. Am hwyl fuasem yn gael !


As no one in Gwynedd has made an application to have a street party, I am considering making one one the road between Pwllheli and Caernarfon by Glynllifon and on a Friday evening with the second part of it to be held on Sunday afternoon until later on the Sunday evening. What fun would we have. Miles of people with 4x4 and jetskis waiting for the party to finish.