Sunday, 8 August 2010

Y PAB YN DOD I'R YNYS - THE POPE IS COMING TO UK

Faint mae hyn yn gostio i ni fel trethdalwyr. Yr un peth a'r teulu brenhinol, mae'r gymdeithas yn talu amdanynt. Dyli'r Eglwys Gatholeg dalu y costau cyfan am yr ymweliad hyn, maen't yn Eglwys llewyrchus yn ariannol, ac mae ganddynt ddigon o arian i dalu i ambell i Weinidog sydd wedi cambahafio.

The Pope is coming to the UK, and this is going to cost all the taxpayers a lot of money for his security. Same thing with the royal family, we are paying for these people. The Catholic Church is extremely well off financially, and they appear to have loads of money to pay off some Priests who have been naughty.