Monday, 28 March 2011

CAERNARFON

Diddorol oedd ymateb criw Plaid Cymru o Gynghorwyr Tref Caernarfon i gwyn gan berchennog gwesty lleol i sywadau mae wedi ei gael gan ymwelwyr i'r dref. Yn lle delio gyda'r broblem maen't yn gweld bai ar y perchennog am ddod a hyn i'w sylw.

Wel am griw dall, ac yn bendant ddim yn deallt y sefyllfa.

Am flynyddoedd mae Caernarfon yn araf yn dirywio. Cychwyn hyn oedd i Gynghorwyr Caernarfon wrthod i Marks a Spencers ddod i Gaernarfon yn y 1970'au. Ac wedyn aethant i Landudno ac yn eiriau y sais "the rest is history".

Gan fod Plaid Cymru wedi rheoli'r Cyngor Tref ers rhai blynyddoedd, mae'n amlwg fod yna ddiffygion mewn gweledigaeth ganddynt i ddatblygu'r dref yn fwrlwm o weithgareddau.

Mae Bangor yn datblygu, a dweud y gwir mae nifer o drefydd yn datblygu yn neis tra fod Caernarfon yn dirywio i ddim.

Felly chi bobol Dre, mae hi yn amser am newid yn yr etholiad nesaf neu fydd Caernarfon yn wagle o ddifaethwch.


It was interesting to see the reaction of the Plaid Town Councillors in Caernarfon to points made by a local hotelier recently.

Instead of acknowledging the problem and thanking the individual for bringing it to their attention, they see fit to blame the messenger.

What utter contempt from ill advised ill mannered individuals who obviously cannot see the problem and bury their heads in the sand hoping it will go away.

For years Caernarfon has been deteriorating. The start could probabbly be when Caernarfon Town Council in the 1970's refused marks & Spencers to locate in Caernarfon, they then opted for Llandudno, and of course the rest is history.

For many years now, Plaid Cymru have been the majority party on the Town Council and obviously they lack foresight in developing the Town to be a hive of activity.

Bangor has developed nicely and so has many other Towns and Cities nearby.

So the people of Caernarfon it's time for change at the next election or Caernarfon will fall further behind.

Thursday, 24 March 2011

TRIST A CHYDYMDEIMLAD - VERY SAD


Trist yw adrodd fod Cynghorydd poblogaidd o Landegai wedi ein gadael. Bu farw y Cynghorydd John R Jones (neu JR fel eu gelwid) ddiwrnod o'r blaen. Roedd John yn gyn ddreifar ambiwlans cyn ei ymddeoliad ac wedyn gyda nifer o gerbydau priodas delfrydol yn gwasanaethu nifer o briodasau lleol.

Hynod o neis, ac yn cychwyn pob trafodaeth mewn cyfarfod gyda "...thankyou Chair".

Cydymdeimlad mawr i'r teulu oll.


Very sad news that a popular Councillor has passed away. Councillor J R Jones (or JR as he was commonly known) passed away the other day. John was an ex ambulance driver before his retirement and then ran a successful wedding car business.

A very popular Councillor not afraid to speak his mind and when invited to speak at any meeting, he always started "thankyou Chair" in a strong Bangor accent.

Our deepest sympathy is extended to his family.

Sunday, 13 March 2011

Japan

Mae'r drychineb yn Siapan yn rhoi popeth mewn perspectif.

The tragedy in Japan put's everything in life in perspective.

Wednesday, 9 March 2011

PLAID CYMRU AC ADDYSG

Mae methiant Plaid Cymru a Llafur yng Nghaerdydd i gefnogi addysg plant Cymru yn warthus. Eu penderfynniad nhw oedd peidio rhoi yr un faint i blant yng Nghymru ag sy'n digwydd yn Lloegr. Hefyd yn y newyddion yw fod Llywodraeth Llundain yn rhoi swm sylweddol o arian er mwyn cadw trethi yn isel. Be sy'n digwydd gan Plaid a Llafur yng Nghymru = DIM BYD.

Maen't yn fwy na hapus i adael pobol Cymru dalu pris uchel yn y dreth.


Plaid Cymru and Labour in Cardiff have failed to support children's education in Wales. It was their decison not to financially support education to the same tune in England and at t £605 less per pupil here in ales, leaves our children at a disadvantage.

Now with the rates, whilst the Governmaent in London have £600 million available for Councils to keep the rates low, here in Wales we are being hit hard by Plaid/Labour pact.

Wednesday, 2 March 2011

Ydi Manceinion a Lerpwl yng Nghymru - Is Manchester and Liverpool in Wales

Roedd y Cynghorydd Dewi Lewis (Penrhyndeudraeth) yn cyfeirio at ychweanegiad mewn trethi yng Ngwynedd o 3.9% yn cadw swyddi, gan gymharu i Gyngor Manceinion a Lerpwl sy'n colli swyddi.

Beth am gymharu efo Cyngor Conwy, Fflint, Ynys Mon a chynghorau eraill yng Nghymru sydd yn codi trethi o ddipyn llai na 3.9%.

Councillor Dewi Lewis (Penrhydeudraeth) referred to anm increase in the rates in Gwynedd of 3.9% in keeping with securing jobs by comparing them to manchester and Liverpool councils.

What about comparing them to Councils in Wales whose rise is much lower.

PLAID CYMRU = DIM SYNIAD

Ddoe yn y Cyngor roedd criw Plaid Cymru yn cyfeirio at ddiffyg arian i addysg, roed dy Cynghorydd Siencyn o Ddolgellau yn cyfeirio at golli swyddi yn yr ysgol leol ac wrth gwrs roedd y criw hwn yn dweud mai bai y llywodraeth yn Llundain ydi hyn i gyd.

Mae Addysg wrth gwrs wedi'w ddatganoli i Gaerdydd ac mae yna ddifyg buddsoddiad gan y Cynulliad (sydd wrth gwrs yn cael ei reoli gan Plaid Cymru a Llafur) i addysg yng Nghymru i'r swm o £150 y plentyn.

Felly meddyliwch am ysgol efo 100 o blant, ac mae Plaid Cymru a Llafur yn rhoi £15,000 yn llai i'r ysgol honno na fuasai yn ei chael yn Lloegr.

Felly PLAID CYMRU gwnewch yn iawn a plant yng Nghymru gan roi beth sy'n haeddiannol iddynt.


Yesterday in the Council, the Plaid Cymru Councillors were referring to a shortage of funding in Education. Councillor Siencyn from Dolgellau referred to staff loosing their jobs at a local school and of course they blamed the Government in London for all this.

Education is one of the devolved powers that the assembly decides on and the Welsh Assembly underfunds Education in Wales to the tune of £150 for every child.

Of course the Welsh Assembly is run by PLAID CYMRU AND LABOUR.

So a school with 100 children is underfunded by an amount of £15,000 per annum as compared to a simmilar sized schools in England.

So Plaid Cymru do what is right with children in Wales and increase the amount for education by £150 per child (also whilst your at it, get it ring fenced as well so that 100% goes to Education)