Wednesday, 9 September 2009

BYD YN NUTS - THE WORLD IS NUTS


Heddiw roeddwn yn gwneud ychydig o siopio yn Morrissons yng Nghaernarfon (mae na afalau coch neis iawn yno). Rwan gall unrhyw ddyn gadarnhau hyn, os ydi'r wraig/partner yn eu gyrru i nol torth a llefrith, da chi saff o ddod yn ol efo potel o win, menyn, cyw iar, polish i'r chest of drawers a llond troli o bethau nad ydych angen. Oll oeddwn eisiau oedd afalau coch a bara garlleg. Wrth gwrs roedd yn rhaid cael troli, ac roeddwn yn mynd i fyny un llwybr, lawr y llall ac yn y blaen. Be welais drwy ongl fy llygaid ond calendr nadolig advent. Mae na fwy na 100 o ddiwrnodiau tan y d'olig felly pam gwerthu calendar o siocledi sydd am barhau am 30 diwrnod ar y mwyaf. Hen ddigon buan eu cael at ddechrau Tachwedd.


Today I was doing some shopping in Morrissons, Caernarfon (there are red apples there worth eating). Now any man out there can confirm that if the wife/partner sends you out to get some bread and milk, your sure to come back with a bottle of wine, butter, chicken, polish for the chest of drawers and a trolley full of stuff you don't really need and stuff you have plenty of in the house.

All i wanted were the apples and garlic bread. Of course I had to have a trolley and going up one aisle and down another, and what I saw out of the corner of my eye was unbeleivable. There are more than 100 days until Xmas so why sell Advent Calendars with 30 days of chocolates this time of year. Early November is early enough for this.

No comments:

Post a Comment