Sunday, 13 September 2009

ACHUBWCH YR AMGYLCHEDD - SAVE THE ENVIRONMENT


Gyfeillion, ydym, da ni yn dda yn ail gylchu yn y cartref, ond beth am i bawb fynd ychydig yn well. Tydw I ddim y gora, mae fy mhlant bob tro yn atgoffa fi be sy'n mynd i'r bocsus glas a beth sy'n mynd i'r bag du yn aml. Dwi hefyd yn rhedeg cerbyd efo injan 2.9cc hefyd, ac yn bendant nid yw hwnnw yn dda i'r amgylchedd, ond tydw i ddim wedi hedfan ers tua 10 mlynedd, mae fy ngwastraff gardd yn cael ei roi mewn biniau compost, ac rwyn ceisio fy ngorau.

Mae'n siwr fod gennych domeni o stwff o gwpas y ty na lle da chi yn eu rhoi yn gefn y car a'i mynd a nhw i'r dump neu safle Caergylchu lleol.

Wel dyma fi yn gallu eich helpu.

Mae yna grwp or enw FREECYCLE, lle cewch rhoi hysbyseb am unrhyw eitem nad ydych eisiau mwyach rhag ofn fod yna rhywyn allan yna fuasai'n gallu gwneud defnydd o eitem da chi ddim ei angen.

Un rheol, ni chewch ofyn am arian am yr eitem - Popeth am ddim.

Rhowch go arni, ac mi gewch deimlad da pan yn rhoi rhywbeth am ddim i rhywyn arall.

Cyfeiriad un Caernarfon yw: http://groups.yahoo.com/group/freecyclecaernarfon/

a cewch gyfeiriad un canolog er mwyn darganfod un lleol i chi yn : http://www.freecycle.org/


Friends, we are good on recycling in the home, but what about us going that extra mile ? I admnit I am not the best at recycling, my children are constantly reminding me what goes in the blue box and what goes into the bin bag.

I also run a car with a 2.9cc engine, and definately that is not good for the environment, but to counteract, I haven't flown in over 10 years, and my garden waste is placed in compost bins, and I try my best.

I'm sure you have plenty of stuff around the house that you don't need, and instead of putting them in your car and taking them to the dump or to the nearest recycling centre, Why not give them away to someone who can make use of them.

There is a group called FREECYCLE, where you can advertise items you no longer need, and anyone who can make use of it will contact you and take them off your hand.

One rule is that you cannot ask for money in exchange for the item. - Everything is FREE.

So give it a go, and experience a great feeling of giving something for nothing.

The address for the Caernarfon Freecycle is: http://groups.yahoo.com/group/freecyclecaernarfon/

and to find your nearest group, go to: http://www.freecycle.org/

No comments:

Post a Comment