Tuesday, 8 September 2009

PARCHEDIG TEGID ROBERTS - REVEREND TEGID ROBERTS


Bore ma mae'r Parchedig Tegid Roberts a Nant ei wraig ar yr awyren am y ffordd am Patagonia. Mi fyddent yno am flwyddyn gyfa, yn gweithio mewn Eglwys yn y Wladfa. Mi fydd colled yn ein h'ardal ar eu h'ol. Tegid fedyddiodd y genod i ni, ac rwyf hefyd yn eistedd ar Bwyllgor CYSAG ble mae ei gyfranniad yn werthfawr.

Pob hwyl iddo ac i Nant yn Patagonia (blydi braf arnynt a dweud y gwir - ac os ydynt yn rhedeg allan o sos coch, pot noodle neu copi diweddaraf o'r Caernarfon & Denbigh Herald, dwi fwy na hapus o ddod a nhw drosodd am bris y tocyn).

La buena suerte y le considera en doce meses
This morning Reverend Canon Tegid Roberts and his wife Nant are on a plane on their way to Patagonia for twelve months, working in the Community and supporting the Welsh language there. The loss in the local area will be felt by all. Tegid baptised our three girls and I also sit on the SACRE Committee with him, whereby his contribution is invaluable.

All the best for them both in Patagonia (if they ever run out of Heinz Ketchup, Pot Noodle or the latest copy of the Caernarfon & Denbigh Herald, then I am quite happy to bring them out personally to them for the cost of a ticket).

La buena suerte y le considera en doce meses.

No comments:

Post a Comment