Saturday, 12 September 2009

IEUAN A PLAID CYMRU - IEUAN AND PLAID CYMRU
Welais adroddiad neithiwr am araeth Ieuan Wyn Jones yng ngynhadledd Plaid Cymru yn Llandudno. Roeddwn yn meddwl i ddechrau os oedd yn siarad am reolaeth Plaid a Llafur o'r Cynulliad pan oedd yn son am doriadau ar y gorwel i arian yng Nghymru. Be ddiawl mae Plaid wedi ei wneud yn y cynulliad ond torri, torri a thorri ar arian i'r ardaloedd yma yng Ngwynedd. Does yna ddim ysgol yn y Cynulliad ond maen't yn cyflogi 700 o staff yn yr adran addysg yno. Swm syml 700 x £40,000 (£28M) hyn heb wrth gwrs costau eraill i'r adran.

Rhywbeth arall ddywedodd fod Plaid Cymru hefyd yn cynrychioli unigolion Saesneg eu hiaith yng Nghymru. Bu bron i mi chwdu ar fy nghoffi. Does gan Plaid ddim diddordeb mewn cynrychioli unigolion Saesneg eu hiaith ar wahan y buasai yn eu galluogi i gael grym. Mae hanes rheolaeth Plaid yma yng Ngwynedd yn dangos hynny, mae sylwadau aelodau o Blaid Cymru yn y gorffennol yn dangos hynny, sydd ond yn cyfnerthu mai pwer, pwer a dim ond pwer sydd ar yr agenda i Blaid Cymru boed bynnag glwyddau maen't yn ei ddweud wrth y bobol.

Mae Plaid Cymru wedi colli eu cefnogaeth yma yng Ngwynedd sef sedd saff i fod.

Dwi'n datgan fydd Elis Thomas wedi ymddeol cyn etholiad nesaf, gan ei fod yn gwybod os fuasai yn sefyll colli fuasai ei hanes. Tybiwn mai sedd i Lais Gwynedd yn yn Cynulliad fydd Dwyfor-Meirionnydd. Mi fydd Llais hefyd yn ymgeisio yn Arfon hefyd, ac agos fydd y canlynniad yno.

Beth bynnag, hen ddigon o amser i hynny.

Felly mae Plaid Cymru yn hapus gyda unigolion saesneg eu h'iaith yng Nghymru.

Be di hwnna yn yr awyr, MOCHYN PINC ?Last night I saw a report on the Plaid Cymru conference in Llandudno. I thought he was referring to the Plaid-Labour control of the Assembly when he stated that cuts in public finance was on the horizon here in Wales. What in heaven's name has Plaid done in Cardiff apart from cut, cut and more cuts to public funds in Gwynedd. There is no school in the Assembly, but it employs over 700 members of staff in it's Education Department. Simple sum of 700 x £40,000 (£28M), and this is of course without any relative costs and other expenses for this department.

Something else he said in relation that Plaid Cymru is a party for English speakers in Wales as well. Now this is a new one on me, I nearly chocked on my coffee. Plaid Cymru have absoloutely no interest whatsoever in representing English speaking people in Wales, apart from the fact that by saying so, will give them power in Wales. History of Plaid control here in Gwynedd shows us that, and all that they want is power at any cost whatsoever, whatever lies they want to feed the people of Wales.

Plaid Cymru here in Gwynedd have lost the support of the people. This would have been a safe seat at one time and I can predict that Elis Thomas will retire before the next election as he truly knows, having milked the system for so many years, his days are numbered and he is guaranteed to loose if he ever stands again.

I anticipate that Dwyfor-Meirionnydd will be won by Llais Gwynedd in the Assembly, Llais will also stand in Arfon, and that result will be a close one.

Anyway, there is enough time for that debate.

So Plaid (apparently) is more than happy to represent English speakers in Wales !

What's that in the air ?

A PINK ELEPHANT !

4 comments:

  1. "cock" doesn't appear as an option above. any reason why not?

    ReplyDelete
  2. I dont know but Plaid seems more interest in promoting yr Arglwydd Price

    ReplyDelete
  3. Alan you have lost me here, Arglwydd Price ??, it's early and perhaps my brain hasnt woken up yet.

    ReplyDelete