Thursday, 10 September 2009

NERFUS - NERVOUS

Mewn ychydig o oriau mi fyddwn yn cerdded i fyny'r Wyddfa. Mae rhedwyr yn ei wneud mewn ychydig tros awr i fyny ac i lawr, cerddwyr proffesiynnol mewn ychydig o oriau, ac rwy'n caniatau i ni ei wneud mewn mis (joc 5 awr).

Nawr i chwi allan yna (ar wahan i rhai aelodau o'r Blaid), os na welwch flog gennyf erbyn 7 nos fory (efo lluniau o'r copa), y rhif da chi angen ffonio yw 999.

Cysidraf fy hunan yn eithaf heini. Rwy'n chwarae pel droed yn wythnosol, mi gerddaf i'r car (o'r ty), mi gerddaf i'r siop (o'r maes parcio) ac yn berffaith hapus i gerdded o amgylch yr ardd, ond mae cerdded i fyny'r Wyddfa yn daith a hanner.

Beth bynnag mae hi bron yn 1 y bore, ac mae angen cwsg arnaf, felly dwi am fynd i gyfrif defaid (dim jocs plis), ac os na wnaiff hynny weithio mi gyfraf goesau'r defaid, ddylai wneud i mi gysgu. Noswaith dda oll.
In a few hours, I will be walking up Snowdon. Runners do it in just over an hour up and down. Experienced walkers do it in a few hours. I have allowed myself up to a month (joking aside 5 hours).

Now everyone out there (apart from some members of Plaid Cymru), If you don't see a blog from me by 7pm tomorrow night (with pictures from Snowdon), the number you need to call is 999.

I consider myself reasonable fit, I play football weekly, I walk to the car (from the house), the shop (from the car park) and around the garden, but walking up Snowdon is a different kettle of fish.

Anyways, it's nearly 1am and I need to sleep, so i'm gonna be counting sheep (no jokes here please), and if that fails, i'll count their legs, which should get me off. Night all.

No comments:

Post a Comment