Wednesday, 9 September 2009

ARGLWYDD WIGLEY O'R EFAIL - LORD WIGLEY FROM THE SMITHY


Newyddion syfrdanol ddoe fod Arglwydd Wigley o'r Efail ddim mwyach eisiau bod yn Arglwydd o gwbl. Wrth gwrs nad yw hyn ddim byd i wneud efo pwdu gyda'r Wladwriaeth oherwydd iddynt beidio gweithredu yn gynt. Pan iddo adael San Steffan, roedd son fod iddo gael cynnig Arglwyddiaeth bryd hynny ond iddo ei wrthod (a da iawn fo) ond roedd y crinc o Fetws y Coed wedi derbyn ei Arglwyddiaeth ef (dim byd i wneud efo cael fi £££ am droi fyny i gysgu wrth gwrs).

Rwan lle mae hyn yn ein gadael. Mae son fod Arglwydd Wigley yn awyddus i ail afael mewn gwleidyddiaeth yma yng Nghymru, gyda'r wasgfa ariannol, mae'n, debyg fod yr esgid yn gwasgu ac fod angen yr arian arno.

Sgen i ddim byd i ddweud wrth y Cwin, dweud y gwir mi gefais gynnig mynd i barti yn ei gardd haf yma, ond mi wrthodais gan iddi hithau wrthod ddod i barti 40 fi pan wnes i roi Marquee i fyny yma.

Dwi ddim yn meddwl chwaith dylem fynd yn rhan o gael y pobol hunan bwysig ma gyda theitl gan ei fod yn ein atgoffa o'r ffordd roedd yr arglwyddi hyn yn ymddwyn yn y canol oesoedd gan sathru ar drigolion lleol.

Crwcs ydi rhan fwyaf o'r diawliaid, a crwcs fydde nhw hefyd.
Breaking news yesterday was that Lord Wigley from the Smithy does not want to be a Lord after all. Of course it has nothing to do with his displeasure that the state had overlooked him and others previously.

There were rumour on his departure from the house in London that he was offered a Lordship at that time, but he refused (and good for him), although the idiot from Betws y Coed accepted his (nothing of course to do with getting paid £££ to go there and sleep).

Now where does this leave us. It is rumoured that Lord Wigley would prefer to re-enter politics in Wales, and with the economic depression, possibly money is a bit tight for him.

I have nothing to say to the queen and her entourage, actually I was invited to attend her garden party this summer but I refused as she didn't attend my 40th birthday bash in a marquee in the garden here.

I do not also believe that we should in this day and age have these self centered individuals as it only reminds us of the way that they used to behave in the middle ages with the peasant population.

Most are crooks, and crooks they shall be.

No comments:

Post a Comment