Wednesday, 29 July 2009

LLE MAE'R HAUL - WHERE IS THE SUNGlaw, Glaw a mwy o law. Tydi hi hyd yn hyn ddim yn haf da iawn. Ar drothwy Awst ac does dim byd onf glaw ar y gorwel. Rhybydd gan yr Eisteddfod y bydd hi "..fatha Wakestock". yna - Be, fydd na fandiau enwog, Cwrw yn £5 y peint a popeth wedi gorffen erbyn fore Llun ?

Mwd wrth gwrs fydd y mwyaf, a'r ffordd gorau o leihau hynny yw gwahardd pob modur o'r cae yn gyfangwbl o 2.00 pnawn gwener tan ddiwedd yr Eisteddfod gan mae cerbydau sy'n torri'r cae i fyny a dim pobol mewn wellingtons.

So tip i wneud pres Eisteddfod WA Bala yw cael stondin yn gwerthu cotiau glaw, ambarels a wellingtons.


Rain, Rain and more rain. It doesn't look good for Summer bso far. As we near August, there is nothing but rain on the horizon. The Eisteddfod has issued a warning that "..it will be like Wakestock".

What famous bands, Beer £5 a pint and everything finished by monday ?

Mud of course will be the biggest problem and the best way to reduce a muddy field is to ban ALL vehicles from the field from 2.00pm on Friday afternoon until after everything is finished as it is vehicles that cut up the field and not people in wellingtons.

So to make money at the Eisteddfod in Bala is to have a stand selling raincoats, umberellas and wellingtons.

No comments:

Post a Comment