Wednesday, 15 July 2009

CYFARFOD GORFFENNAF - JULY MEETING


Yfory mae yna gyfarfod olaf cyn y gwyliau yn y Cyngor. Mi fyddwn yn gofyn cwestiwn er mwyn clirio unrhyw amheuaeth neu gamddealltwriaeth gan drigolion Gwynedd. Tros yr haf dwi am gerdded rownd y ward, yn siarad efo'r etholwyr, cael eu barn er mwyn eu cynrychioli o Fedi ymlaen. Dyna yw pwrpas Cynghorydd lleol a dim yno i ddilyn polisiau parti gwleidyddol fel mae rhai yng Ngwynedd yn ei wneud.

Tommorrow will be the final meeting before the Summer. I shall be asking a question so that any misunderstanding or misconception by electors in Gwynedd can be cleared. Over the summer I intend to walk around my ward speaking to electors to get their view and opinions on matters so that I can represent them from September onwards. That is th epurpose of a local councillor and not to follow party politics as some in Gwynedd do.

No comments:

Post a Comment