Wednesday, 15 July 2009

FFLIW Y MOCH - SWINE FLU


Mae'n debyg fod hwn yn dod yn agosach atom na da ni yn feddwl. Mae fy nheimladau efo teuluoedd sydd yn ofnus neu sy'n amau y ffliw. Y peth mwyaf yw i beidio creu panic, a mynd i'r meddyg os oes unrhyw amcan gennych mai ffliw moch ydi'r afiechyd.

I gael mwy o wybodaeth arno, gweler y safle hwn.

http://en.wikipedia.org/wiki/Swine_fluIt is likely that this is closer than what we think. My thoughts are with the families who are afraid of catching it and those who have it. The main thing is not to panic, and to go and see your doctor if you have any doubt that anyone is suffering from swine flu.

More information can be had at.

http://en.wikipedia.org/wiki/Swine_flu

No comments:

Post a Comment