Monday, 27 July 2009

TRENAU TRYDAN - ELECTRIC TRAINS

Mae'n debyg fod yna wahaniaeth barn efo trydaneiddio trenau y de.

Fy hun, does gen i ddim sylw i wneud gan nad wyf yn defnyddio'r tren llawer.

Ond os yw llywodraeth llundain yn gallu gwario £ biliynnau ar wneud hyn tra bod addysg yn dioddef, yr henoed dan bwysau ariannol, yr ifanc methu cael tai, tlodi yn gyffredinol a'r ysbytai dan ei sang, onid fuasai yn well cychwyn yn y gwaelod a cael y pethau sylfaenol yn iawn gyntaf ?

Yn eiriau rhai sy'n ymarfer Karma.

Heal yourself first before you heal others.It appears that there is a difference of opinion regarding the electrification of the Swansea to London railway.

Myself, I have no view one way or the other, as I am not an avid rail user.

However, if the Government in London can spend £BILLIONS to do this whilst, Education suffers, the Elderly under financial pressure, our youngsters cannot get a home, the poor getting poorer, and our hospitals full to capacity and overflowing, wouldn't it be better to get the basics right first.

I will reminf you of words that those who practise karma use.

Heal yourself first before you heal others.

No comments:

Post a Comment