Tuesday, 14 July 2009

PARCIO ANABL - DISABLED PARKING


Mae'n amlwg fod y ffrae hon yn dal i fynd. Nid yn unig roedd Dafydd Iwan yn ceisio amddiffyn ei hun am barcio mewn lle i'r anabl, ond mae arweinydd portffolio gwasanaethau cymdeithasol y Cynghorydd Dai Rees (Plaid Cymru) nawr yn ceisio amddiffyn gweithred Dafydd. Dai Rees sy'n gyfrifol am wrthod i drigolion tai sydd gyda anabledd gael lle parcio wedi'w farcio o flaen eu tai, fo sy'n gyfrifol am geisio cau uned i bobl sydd ag anabl ym Mhen Llyn o'r enw Erw Aur. Mae'r gefnogaeth hyn yn gefnogaeth dall, ac yn gwneud i Dai edrych yn ffwl.

This row is ongoing. Not only Dafydd Iwan tried to defend him parking in a disabled spot, but the portfolio leader for social services Councillor Dai Rees (Plaid Cymru) has now come out in support of Dafydd Iwan. This is the man who has refused people to have disabled parking outside their homes (even though they are disabled), he is responsible to try and close an unit for the disabled in Llyn namely Erw Aur. This is an example of blind support to the indefensible and it makes Dai look the fool.

No comments:

Post a Comment