Wednesday, 15 July 2009

MABOLGAMPAU YR YSGOL - SCHOOLNeithiwr roedd noson mabolgampau ysgol y genod. Mae'n dda dweud nad yw ysgolion Gwynedd wedi cymeryd ffadan goch o sylw o'r rheolau iechyd a diogelwch gwirion yma sy'n bodoli o beidio gadael plant wneud ras sach, ras tair coes a ras llwy ac wy.

Mae'r wlad hon yn mynd yn rhy PC (a dim Plaid Cymru dwi'n feddwl).

Yn ras y tadau, roedd tua 8 tad wedi camu ymlaen (gan gynnwys fi).

Diwethaf ond dau oeddwn, allan o wynt a bron a disgyn yn y diwedd.Last night was the School sports day at my children's school. It's great to know that schools in Gwynedd haven't taken any notice of political correct health and safety rules that stops children from competing in sack race, three legged race and egg and spoon race.

In the fathers race, - 8 fathers "volunteered" (including myself)

I was last but two, out of breath and I nearly fell at the end.

No comments:

Post a Comment