Sunday, 5 July 2009

PARCIO I'R ANABL - PARKING FOR THE DISABLED

Dw'n meddwl ei bod yn gywilyddus fod unigolion sydd heb anabledd yn parcio mewn mannau wedi'w glustnodi i'r anabl. Mi fyddwn yn postio lluniau a fideo o gerbydau ac unigolion sydd wedi gwneud hyn ac yn gofyn i'r Cyngor gymeryd achos yn eu h'erbyn yn y llys er mwyn gwneud esiampl.

I believe that it is beyond comprehension that individuals without disability park in a marked disabled parking space. I will post pictures and videos of vehicles and indivudals who has done this and ask the council to pursue the matter in court to make an example of them.