Friday, 2 October 2009

PLAID CYMRU & LLAFUR / PLAID CYMRU AND LABOURMae'r 3 wythnos diwethaf wedi bod yn hectic, ac dwi ddim wedi rhoi dim byd ar y blog o gwbl, ond dwi yn gofyn y cwestiwn hwn.

Gyda Rhodri yn gadael, a Llafur/Plaid wedi methu etholwyr Cymru, pam o pam na fedrith pobol Cymru weld fod y ddau barti wedi methu arwain gwelliannau yma yng Nhymru.

Dweud hynny, mae Rhodri Morgan yn ddyn hynod o neis, anffodus yw fod addewidion Llafur/Plaid wedi methu yn ei deyrnasiaeth.Now the past 3 weeks have been hectic, and I haven't contributed anything new on the blog, but I throw this question up.

With Rhodri going, and Labour/Plaid Cymru having failed the electors in Wales, why o why o why can't people see that both parties are unable to lead.
Saying that, I must say that Rhodri Morgan is a very nice man, a gent in the true sense of the word. Unfortunate is that their original promises in the Lab/Plaid control failed to materialise.

4 comments:

 1. pwy hoffet ti weld yn eu lle, o ran diddordeb?

  ReplyDelete
 2. Cwestiwn diddorol. Efallai llwyth o bleidiau bychain lleol yn rheoli fel na fydd neb efo rheolaeth ond fod y pleidiau yn cydweithio. Drwy wneud hynny, na fuasai penderfyniadau yn seliedig ar Bleidiau Gwleidyddol i ennill mantais ac wrth gwrs fuasai torri sylweddol ar fiwrocratiaeth yn digwydd - hefyd gwaed newydd.

  ReplyDelete
 3. Would you stand next to a Labour candidate at the next election? Or a Plaid Cymru one for that matter?

  ReplyDelete
 4. Sorry ME, Im lost on this one. Would I stand next to a Labour or Plaid Candidate at the next election? I take this to asking me If I am standing in the next election ? I won't answer this for now, let's keep everyone guessing on that one ? I must say, that Plaid have failed not only Gwynedd but Wales as a Nation, and I for one am in disbelief that a party founded by grass roots people in Wales has been taken over by Conservative Middle Class idiots.

  ReplyDelete