Tuesday, 20 October 2009

ARFON 7
MARCHOG - KEITH GREENLY JONES (LLAFUR)

Fedrwn eistedd drwy'r dydd yn gwrando ar Keith yn siarad. "Bangor lad" go iawn. Dyn gwybodus a cof anhygoel ganddo yn cofio pethau sydd wedi digwydd bell yn ol. Dwi ond yn ei weld unwaith y mis mewn cyfarfodydd cynllunio ar wahan wrth wgrs i gyfarfodydd y Cyngor llawn.

MENAI (BANGOR) - KEITH MARSHALL (LIB DEMS)

Mae Keith a'i wraig yn gynghorwyr, ac mae'r ddau efo'i gilydd mewn cyfarfod fel "double act" da. Mae yna achlysur lle mae'r ddau wedi pleidleisio yn wahannol, sy'n ndangos eu bod gyda safbwynt reit gryf fel unigolion.

MENAI (BANGOR) - JUNE MARSHALL (LIB DEMS)

Fel yr uchod, mwy neu lai. Yr unig wr a gwraig ar y Cyngor erioed (dwi'n meddwl). Mae na ebrthnasau eraill wedi bod yno (tad a mab & brawd a chwaer).
mae June yn ymgyrchu i gadw datblygiadau oddi fewn i reswm, ac dim ofn ganddi fynd yn erbyn swyddogion y Cyngor ar adegau.
MARCHOG - KEITH GREENLY JONES (LABOUR)

I can sit all day listening to Keith speaking. A true "Bangor Lad". An ex paramedic with a fantastic memory for incidents that has happened in the county. I only see him at the planning meetings and of course the full council meetings.

MENAI (BANGOR) - KEITH MARSHALL (LIB DEMS)

Keith and his good lady are both Councillors and do a great double act. There have been occassions when both have voted differently which show that both of them have an independant and strong point of view.

MENAI (BANGOR) - JUNE MARSHALL (LIB DEMS)

As the above more or less. The only Husband and wife team on the council ever (i think). There have been plenty of other relations there (Father/Son & Brother and Sister). June is an avid campaigner to keep developments sensible and is not afraid to go against officers on occassions.

No comments:

Post a Comment