Wednesday, 21 October 2009

CANOLFAN HWYLIO PWLLHELI - PWLLHELI SAILING CENTRE


Mae na gryn feirniadaeth am y Cynulliad yn rhoi £15 miliwn i greu canolfan ym Mangor mewn amser o ddirwasgiad. Wel dyma chi un arall.

Mae Cyngor Gwynedd yn awyddus i greu Canolfan Hwylio ym Mhwllheli. Golygir gwario £7 miliwn ar y cynllun a creu hyd at 20 o swyddi.

Golygir hyn felly grant o £300,000 am bob swydd sy'n cael ei greu, ac fe fydd y Cyngor Sir (sydd yn cau cartrefi'r Henoed, cau Ysgolion, cau toiledau a cau popeth i ddefnyddwyr yn y Sir) yn rhoi swm sylweddol o arian i fewn i'r cynllun.

Rwan mae Canolfan Hwylio yn rhywbeth elitaidd uffernol, ydi plant stadau tai cyngor Pwllheli am ddefnyddio'r adnodd hwn - nac ydi wrth gwrs. Plant i Gyfreithwyr, Cyfrifyddion, Uwch Swyddogion Cyhoeddus a ballu fydd y targed.

Pam ar y ddaear gwario cymaint o arian pan mae Plas Menai ger Y Felinheli eisioes wedi cael swm o arian i wneud Canolfan Hwylio yma.

Gwrandwch Cyngor Gwynedd, fydd na ddim ffadan goch gan y Cynulliad i'r cynllun hwn, mae hi yn amlwg fod unrhyw arian i'r maes wedi mynd i Plas Menai felly pam gwastraffu mwy o arian trethdalwyr yn ceisio creu rhywbeth sydd ddim am ddigwydd.

Gwerthwch y dam Marina, neu well byth rhowch 20 mlynedd o les allan am £12,000,000 a codwch rhent bychan wedyn fydd yn golygu fod gwasanaethau yn y Sir yn cael eu cadw.

Cofiwch am y Meerkats - Siiimple
There have been criticism regarding the Welsh Assembly giving £15 million to create an Arts Centre in Bangor in a middle of a recession.

Well here's another one.

Gwynedd Council are anxious to create a Sailing Centre in Pwllheli. This means spending £7 million on the scheme which will create up to 20 jobs.

Now this means a grant of £300,000 per job created and at a time when the council is closing old people's homes, schools, toilets, and everything in the county that reatepayers want, in addition to giving a substantial sum for the scheme.

Now a Sailing Center is an elite establishment and will the children of the council estates in Pwllheli use this resource - of course not. Solicitors, Accountants and Senior Public Servants's children will be the main beneficiary.

Why o Why waste so much money when Plas Menai (National Watersports Center in Felinheli) have received a considerable amount to create such a center

Listen Gwynedd Council, there will be no public money from Cardiff fod this scheme, it is perfectly obvious that the money has gone to Plas Menai so why waste more time and resources and ratepayers money in trying to create something that ain't gonna happen.

Sell the damn Marina, or better still sell a 20 year lease on it for £12,000,000 and charge a small rent which would mean that services for the people of Gwynedd can be kept.

As the Meercats say - Siiimple

2 comments:

  1. the assembly didn't promise 15 million for an arts centre. The Assembly GOVERNMENT did.
    Two different things entirely
    Simples

    ReplyDelete
  2. In Welsh there is a saying,"R'un peth di'r ci a'i gynffon"

    ReplyDelete