Thursday, 15 October 2009

IEUAN AIR TA GWYNEDD AIR - IEUAN AIR OR GWYNEDD AIR


Wel gyfeillion, mae na ddatblygiad i hyn. Dwi wedi derbyn ebost gan swyddog oedd yn datgan nad oedd arweinydd y Cyngor Dyfed Edwards (Plaid Cymru) yn hedfan i Gaerdydd i weld y Gweinidog Treftadaeth (Alun Ffred sy'n byw llai na 3 milltir o Dyfed ym Mhenygroes).

Rwan, mae gen i ebost sy'n nodi FOD Dyfed Edwards yn mynd i Gaerdydd i gyfarfod Alun Ffred Jones, felly Cyngor Gwynedd, Beth yw'r Gwir ? Oedd o ta be ?

Yn ychwanegol fel fod etholwyr Gwynedd yn cael gwybod faint sydd yn cael ei wario ar IEUAN AIR (GWYNEDD AIR)o bwrs y Cyngor Sir, dwi wedi gofyn y cwestiwn faint o bres sydd wedi mynd ar Ieuan Air. Mi af ymhellach i weld pwy sydd wedi bod yn defnyddio'r awyren ddrudfawr hon ac i ba reswm.

Mae gormod o amser yn malu caxxx mewn cyfarfodydd di-ddim gan Gynghorwyr ac mae angen adolygu rhain o Gaerdydd i Gaernarfon. Os ydi'r esgid yn gwasgu, defnyddiwch synnwyr cyffredin ac arwain drwy esiampl.There have been developments on this. I am in receipt of an email from an officer of the Council which states that Gwynedd Council leader Dyfed Edwards (Plaid Cymru) did not fly to Cardiff to meet the Heritage Monister (Alun ffred Jones who lives 3 miles from Dyfed's house in Penygroes).

Now I am in receipt of an email that states that Dyfed Edwards was in Cardiff to meet the Heritage Minister, so Gwynedd Council let's have some clarity and transparency on this ? What is the truth ? Was he there meeting Alun Ffred Jones the Heritage Minister or not ?

Additionally, it is only right that ratepayers in Gwynedd get to know how much the County spends on IEUAN AIR (GWYNEDD AIR) from the Council's depleted purse.

I have asked the question how much has been spent on Ieuan Air, and furthermore I shall then see when and by whom.

Too much time is spent in useless meetings wasting time and money with other more important matters needing attention, and we need a total review from cardiff to Caernarfon on these.

If the belt needs tightening, we need to be sensible and a leader must lead by example.

1 comment:

  1. terrible article! the flight goes from Anglesey, so it's NOTHING to do with Gwynedd council (we are independent). Though I do understand that Anglesey County Council do contribute a bit- nothing to do with Gwynedd.

    ReplyDelete