Sunday, 11 October 2009

ARFON 6
LLANLLYFNI: O P HUWS (Plaid Cymru)

Dyma chi ddyn diddorol. Does yna ddim byd tydi OP ddim yn gwybod am fusnes. Mi fuasai rhoi OP i arwain portffolio Uned Datblygu Economaidd yng Ngwynedd yn gwneud byd o les i bawb. Fo oedd y pen busnes SAIN, heb OP ni fuasai Sain wedi dathlu 20 mlynedd heb son am 40. Roedd o yn ffonio am 5.30 i 6.00 y bore, methu cysgu ac wedi cael rhyw syniad roedd angen trafod efo fi. Wedyn ar ol y sgwrs orffen yn gofyn , "..nes I ddim dy ddeffro di naddo ?"

Dim llawer sy'n gwybod mai Owen Pennant yw ei enw iawn ac yn 18 oed roedd yn rhedeg busnes cywion ieir yn yr ardal gan stopio mewn llefydd anghysbell i ffonio ei gystadleuwyr i edrych faint o archebion oedd ganddynt nhw !

LLANRUG: CHARLES JONES (Plaid Cymru)

Wrth siarad efo Charles un diwrnod mi ges gymaint o sioc pan ddywedodd ei fod wedi ymddeol. Dyma "Cliff Richard" Cyngor Gwynedd. Mae o yn edrych yn well na cynghorwyr hanner ei oed o. Cyn weithiwr i BT, fo hefyd oedd y Cynghorydd cyntaf o Blaid Cymru i siarad efo fi fel aelod o Lais Gwynedd yn Mai 2008. Mae o yn agos i'r top efo technoleg o ochr y Blaid, ac yn gefnogol i ddod a'r Cyngor Gwynedd i'r ganrif yma ym myd technoleg.


MARCHOG: SYLVIA HUMPHREYS (LIB-DEMS)

Hynod o neis ac ar gallu i siarad Cynmraeg yn reit dda. Mae Mrs Humphreys yn dysgu Cymraeg, a chwarae teg iddi hefyd. Be sy'n rhyfedd am fywyd ydi mi aeth Mrs Humphreys i Lundain i gyfarfod a'i gwr (oedd yn dod o Gymru), cyn dod yn ol ac ymgartrefu ym Mangor. Cefais eiriau neis ganddi 'chydig yn ol pan ddywedodd ei bod yn siarad efo'i gwr yn ddiweddar ac wedi dweud ers i ni ddod ar y cyngor, ei fod wedi mynd yn braf dod yno gan ein bod fel parti yn heriol ac yn cwestiynnu pethau rhywbeth nad oedd yn digwydd o'r blaen.
LLANLLYFNI: O P HUWS (Plaid Cymru)

An interesting man, there is nothing that OP doesn't know about business and enterprise that is not worth knowing. If you put OP as the portfolio leader on Economic Development in Gwynedd it would be the best one in Wales. DHe was the business brain behind SAIN. Without him SAIN would not have celebrated 20 years in business let alone done 40 years. He used to mphone me at 5.30am - 6.00am, he couldn't sleep and he had an idea that he needed to bounce ideas off me. After discussing the idea in detail, he would finish the conversation with "..I didn't wake you up did I ?"

Not many know that his real name is Owen Pennant and at 18 years old he was running his own business selling chickens in the area, and of course as a shrewd businessman he used to call his competitors from call boxes to check on their orders !


LLANRUG: CHARLES JONES (Plaid Cymru)

Whilst speaking with Charles one day I had such a shock when he told me he was retired. This is the "Cliff Richard" of Gwynedd Council. He looks better than councillors half his age. An ex employee of BT he was the first Plaid Councillor to speak to me following the election in May 2008. He is quite savy with technology and is fully supportive to move Gwynedd to this century in this field rather than languishing in the past.


MARCHOG: SYLVIA HUMPHREYS (LIB-DEMS)

Totally nice and able to have a conversation in Welsh. Mrs Humphreys has learnt Welsh and fair play to her as well. How interesting life is, as Mrs Humphreys when she was young went to London to live and work and it was there that she met her husband who incidentally is also Welsh and they came back to Bangor to live and work. She told me once that she was speaking with her husband recently and had told him what a joy it is to come to council meetings these days with Llais Gwynedd there as we ask qiestions and operate as an effective opposition which for Gwynedd is the first time it has happened in about 20 years.

No comments:

Post a Comment