Friday, 14 May 2010

ADDYSG GAN BLOG MENAI - EDUCATION BY BLOG MENAI

Mae Cai larsen (sy'n brifathro Ysgol Trefor) sydd hefyd yn mynd dan yr enw BLOG MENAI yn tynny sylw fod nifer helaeth o lywodraeth Llundain wedi cael addysg breifat. WAW. Syrpreis. Rhywbeth yn fy meddwl yn dweud fod hyd yn oed llywydd Plaid Cymru wedi derbyn addysg fonesig breifat hefyd. ond mae'n ddyn parchus a chydwybodol felly ni wnaeth addysg breifat wahaniaethu hynny. Felly rhowch gyfle i'r Blaid Geidwadol reoli, nmi wnaeth Llafur lanast anhygoel yn Llundain ac mae Llafur/Plaid wedi gwneud llanast yng Nghymru. Cawn weld beth fydd dyfodol y blaid Geidwadol mewn amser.Cai larsen (who is a headmaster of Ysgol Trefor) and also goes under the name of BLOG MENAI points out that many of the Cabinet in London have had private education. WOW. Surprise. Something also reminds me that the President of Plaid Cymru was also a beneficiary of private education, but he is a respectable and honourable individual and a private education did not change that. So give the Conservatives a chance to govern, Labour in London have made an incredible mess of things, and Labour/Plaid have also messed up in Cardiff. Time will judge what the future holds for the Conservatives.

2 comments:

  1. Llais Gwynedd yn meddwl mai'r Toriaid all achub Cymru, felly? Diddorol, os dwl.

    ReplyDelete
  2. Tydw i ddim yn gefnogwr o'r ceidwadwyr, dwi yn siarad gyda ambell un fel ydw i efo criw llafur, Plaid Cymru a'r gweddill. Yn bennaf mae Llafur wedi gwneud llanast go iawn yn Llundain - ffaith. Mae angen nawr torri yn ol. Yn cytuno efo torri lwfans plentyn i rai yn ennill digon o arian ond ddylai arian y teulu gael ei gysidro yn y fformiwla. Cytuno hefyd ar nifer o bolisiau o ail edrych ar bopeth yn ei gyfanrwydd.

    ReplyDelete