Thursday, 1 July 2010

TRIST - VERY SAD

Tristwch oedd clywed am farwolaeth y Cynghorydd Bob Anderson. Roedd Bob yn eistedd efo fi a Chris yng nghyfarfodydd cynllunio y Cyngor rhan fwyaf o'r amser, ac roedd yn ddyn gyda ymroddiad di-flino, gweithgar i dref Caernarfon ymhob ystyr. Os oedd yna unrhywbeth yn digwydd ar y Maes, roedd Bob yn saff o fod yn gysylltiedig a'r digwyddiad, yr olwyn fawr, sioe, Nadolig, Parc y dref roedd o yn hapus i helpu a sefyll yn y cefndir.

Fe fydd colled ar ei ol nid yn unig i'w deulu ond hefyd i'r Cyngor Sir ond fe fydd Caernarfon a'i phobol yn ei golli fwyaf, gan roedd ei galon yna i wella'r dref i bawb.

Heb Bob a oes gobaith i'r dref ? - wn i ddim, gobeithio !


It is very sad to hear about the sudden death of Councillor Bob Anderson. Bob used to sit with myself and Chris Hughes mainly at the Planning Meetings, ac his never tiring commitment to the Town of Caernarfon is to be admired. Any event in the Town, you could be sure that Bob was somewhere in the background organising it or part of the group involved, be it the Big Wheel, Show's, Xmas, The Park, Bob was always there.

There will be a massive loss after him, not only to his family, but also the Council. The biggest loss will be to caernarfon and it's residents, his heart was there, his intention to improve the Town for everybody will be missed.

Without Bob, Is there hope for Caernarfon ? - I don't know, hopefully !

No comments:

Post a Comment