Tuesday, 11 May 2010

PWY SYDD AM REOLI - WHO IS GOING TO GOVERN

Yn bendant os fydd Llafur yn ymuno efo'r Lib Dems a gweddill o'r pleidiau eraill, cawn weld etholiad arall yn yr Hydref. Mi fydd hi yn amhosib i cyn gymaint o grwpiau gytuno ar bethau fel erbyn yr Hydref fydd yna straen aruthrol a rhwyg yn eu plith.

Os ydi Senedd lloegr yn gaddo rhannu arian yn deg efo Cymru, golygir fydd yr Alban yn colli allan felly ni fydd hynny yn cael cefnogaeth yr SNP.

Felly hwyl a sbri ac etholiad arall.If Labopur joins the Lib Dems and all the other parties, we will be facing another election in October. It will be impossible for so many groups to agree on matters and by October there will a strain between them and a split will occur.

If London agrees to share the cash fairly with Wales then Scotland will loose out and therefore they loose the support of the SNP.

So fun and games and another election.

No comments:

Post a Comment