Friday, 7 May 2010

ETHOLAETH ARFON - ARFON CONSTITUENCY

Yn is i lawr ar y blog hwn roeddwn wedi dweud fod Arfon mor agos a 1,500 o bleidleisiau. Roeddwn allan o 45 o bobol gyda'r mwyafrif i Blaid Cymru cyn lleied a 1,455.

Gan feddwl fod Llafur o dan y lach yn genedlaethol, os fuasai pobol Arfon yn hapus efo Plaid yn Arfon, dylai Plaid fod wedi ennill o filoedd a dim 1,455 o bleidleisiau.

Ceidwadwyr i fyny i drydydd ac rwyf wedi synny fod y Lib Dems wedi disgyn i 4ydd. Mae pwysau ar Blaid Cymru nawr mor uchel ag erioed i ddod a gwaith, tai a gwella bywyd pobol Arfon neu fyth etholiad y Cynulliad yn 2011 gyda Llais Gwynedd hefyd yn ymladd yn bwysig.
Lower down in this blog, I stated that Arfon will be as close as 1,500 votes between 1st and 2nd. I was out by a mere 45 people with Plaid Cymru having a majority of only 1,455.

With Labour a disaster nationally, you would have thought that if the people of Arfonw ere happy with Plaid, that they will have won by a mile and not by 1,455 votes.

The Conservatives were up to 3rd and Lib Dems 4th.

There will be pressure now on Plaid Cymru more than ever to deliver to the people of Arfon jobs, houses and to better the living conditions of the County, as with the Assembly elections next year and with Llais Gwynedd also standing, will be very very important.

No comments:

Post a Comment