Monday, 3 May 2010

ADEG GWERTHU TY - TIME TO SELL AND MOVE AWAY

Sibrydion yn cyrraedd fod unigolyn eithaf uchel yn Plaid Cymru wedi cael digon ar bobol Gwynedd ac yn meddwl rhoi ei dy ar werth a symyd i Aberystwyth i fyw. Rwan efo'r plant wedi tyfu a mynd eu ffordd eu hunain, dim sedd yn y Cyngor pa ddyfodol sydd yma iddo ?

Fel dwi yn dweud, sibrydion yn unig yw hyn, ond cawn weld ar ol yr etholiad.Whispers are reaching me that an important member of Plaid Cymru has had enough of the people of Gwynedd and is considering selling up and moving to Aberystwyth to live. Now with the children having grown up and gone their own way, no seat on the Council, what future is there here for him ?

As I stated, these are whispers at the moment, but we shall see after the election.

2 comments:

  1. Scoop diweddaraf Aeron - "dyn wrach yn symud tŷ i ran arall o Gymru". Waw, hefo sgiliau ymchwilio o'r fath be am gofyn wrth Louise am swydd gyda Army Intelligence? Byddan nhw'n gwbod lle ma Bin Laden o fewn dim amser!

    ReplyDelete
  2. Sion: Mae yna ystod eang o wybodaeth yn mynd ar y blog, yn amlwg fod cyn swydd Louise yn creu pryder mawr i Blaid Cymru sydd erbyn hyn yn chwerthinllyd braidd gan feddwl fod cyn gymaint o gyn blismyn yn sefyll i Blaid Cymru. Parthed a Bin Laden, os fuasai yn gallu cerdded heb gymorth, ac yn fodlon dilyn fel defaid a rhoi ei law i fyny i bleidleisio pan mae'r brif ddafad yn dweud, mae'n siwr y caiff sefyll fel Cynghorydd i Blaid Cymru yn etholiad lleol nesaf.

    ReplyDelete