Thursday, 23 June 2011

GWNEUD SYNNWYR - IT MAKES SENSE

Newydd gofio am rhywbeth rwan. Wsos yn ol es i siop leol yn ardal Twtil Caernarfon a dyma beth ddywedwyd wrthyf.

Mae Cyngor Gwynedd yn gwneud lot o bres o ddeunydd ailgylchu fel metel, a cardboard ayyb. Ond maent yn gwrthod i fasnachwyr busnes fynd yno. Pe buasent yn caniatau masnachwyr fynd a pethau i ail gylchu, oni fyddent yn gwneud mwy o arian ? Wn i ddim yw'r ateb ond dwi wedi addo gofyn y cwestiwn a dod yn ol at y siopwr. Ond maen gwestiwn eithaf synhwyrus a call.


Last week whilst in a local shop in Twtil Caernarfon, I was asked the question that because Commercial recycling is not allowed in Cibyn by the council and if they were allowed to take their cardboards and metal there, then the council would make more money ? I dint knwo the answer but promised to check and come back to the shop owner.

Fair play it was a good sensible question and it's worth an answer.

1 comment:

  1. http://www.gwynedd.gov.uk/gwy_doc.asp?cat=6167&doc=22467

    Yn amlwg mae'r cyngor yn ailgylch wast masnachol am ffi. Nid yw gwaredu wast yn rhan o dreth i fusnesau Gwynedd.

    ReplyDelete