Monday, 20 June 2011

DYLEDION Y BYD - THE WORLD'S DEBTS

Tydi hi yn fyd rhyfedd tra fod Prydain mewn dyledion enbyd yn dilyn ymadawiad Llafur o Llundain ond maen't yn dal yn gallu rhoi benthyciad i Groeg a Gwledydd eraill.

Oni ddylent sortio allan eu dyledion eu hunain gyntaf cyn rhoi benthyciadau i wledydd eraill !

Isn't it a funny old world, with the UK in a massive debt black hole, it still can find £5 billion to lend to Greece and other countries.

Shouldn't they first clear their own debts before then lending to others.

No comments:

Post a Comment