Saturday, 18 June 2011

TAI CYMUNEDOL GWYNEDD

Dwi ddim yn hapus efo'r gwasanaeth sydd ar gael ar hyn o bryd gan y Cwmni Cymunedol hwn.

Dro ar ol tro mae 3 allan o 5 galwad ffon dwi yn dderbyn gan drigolion Llanwnda yn ymwneud efo Tai Cymunedol.

Dwi yn ffonio a ffonio yn gyson ac dim byd yn digwydd. Dim galwadau yn ol i adael i mi wybod fod y mater yn cael sylw, dim galwadau yn ol i ddweud eu bod wedi cysylltu a'r tenant felly da ni yn cyrraedd gwagle lle does na ddim byd yn digwydd.

Y geiriau dwi yn ei gael gan denantiaid yw fod y gwasanaeth gan y cwmni newydd ma yn waeth nag yr oeddynt yn ei gael o dan y Cyngor.

Felly dwi yn y broses o ofyn i gynrychiolwyr etholiadol yr ardal i ofyn i Gaerdydd am yr hawl i denantiaid symyd oddiwrth eu Landlord i gyfundrefn tebyg arall. ee symyd oddiwrth Tai Cymunedol i efallai Tai Eryri.

Iawn petai hyn yn digwydd ar raddfa fawr, fuasai Tai Cymunedol o dan straen ariannol mawr.

Felly uwch swyddogion Tai Cymunedol sy'n darllen y blog hwn, tynnwch eich bysedd allan a dechreuwch weithredu eich addewidion i'r tenantiaid a symudwch ymlaen i wneud man atgyweirio, trwsio pethau bychan a ballu neu mi fyddech yn bysgodyn mawr mewn pwll bach.

Most of the complaints I have as a Councillor is regarding the Council Houses (Tai Cymunedol Houses).

I am certainly not happy with their communications and methodology of working.

I am on the phone a few times a week and no one calls me back to say what is happening or the work is underway.

I am literally fed up about the service they "allege" to provide to their tenants.

Tenants tell me that the service is even worse than they received under the Council landlordship.

So I am asking our elected representatives in Cardiff to try and get an ammendment to the act so that Tenants that are unhappy with their social landlords can move to another simmilar organisation. eg Move from Tai Gwynedd to perhaps Tai Eryri.

Now if this happened on a large scale then it could financially cripple Tai Gwynedd.

SO SENIOR MANAGEMENT IN TAI GWYNEDD WHO VIEW THIS BLOG, PULL YOUR FINGER OUT AND START TO IMPLEMENT YOUR PROMISES TO THE TENANTS AND DOO THE MINOR REPAIR, SORT OURT THE ELECTRICS, REMOVE THE DAMP AND GET THE BASICS DONE BEFORE THE LARGE SCALE IMPROVEMENT KICK IN.

or you will find yourselves being a big fish in a very little pond.

Perhaps you might now realise I am not a happy bunny, nor are your tenants.

In the summer I am leaving a questionairre to all tenants in my ward asking for feedback on the service they provide. Will print out the result.

No comments:

Post a Comment