Sunday, 19 June 2011

CYNGHORYDD A'I LUNIAU - COUNCILLOR AND HIS PICTURES

Mwy i ddilyn ar y pwnc diddorol hwn. Mae Cynghorydd i arwain ei gymuned. Tybed beth fuasai ei etholwyr yn dweud pan fyddent yn ymwybodol o'i luniau.
There will be more to follow on this interesting subject. A Councillor is to lead his community. Wonder what his electors will say when they see the kind of pictures he likes.

6 comments:

 1. Fel Cynghorydd, ti'n arwain o'r cefn, yn amlwg. Don't feed the trolls, dwi'n gwybod, ond nefi, sgen ti'm byd gwell na hyn i wneud?

  ReplyDelete
 2. Cofier ebost Tom Jones. Da di olwyn de.

  ReplyDelete
 3. Siwr bod hi'n siom i chi nad yw'r erlyniad yn parhau.

  Ymgais weddol dda at "smear" serch hynny.

  ReplyDelete
 4. Dim Smear o gwbwl, dim siom chwaith. Yn rhinwedd ei swydd roedd gan Seimon Glyn ddyletswydd i wneud gan fod y lluniau yn ei dyb ef yn erchyll a dweud y lleiaf. Yn amlwg roedd gan yr heddlu bryderon neu na fuasent wedi chargo'r cynghorydd ac yn amlwg roedd CPS hefyd efo pryder. Mi fydd y wasg a pawb arall yn holi paham bu ir achos gael ei ollwng. Mae unrhyw unigolyn syn gwneud rhywbeth fel hyn yn dangos diffyg aeddfedrwydd.

  ReplyDelete
 5. Yr ensyniad gennych chi (yn y Saesneg o leiaf)oedd mai lluniau anweddus oedden nhw.

  Dydy diffyg anaeddfedrwydd ddim yn drosedd, nag yw?

  ReplyDelete
 6. Does yna ddim ensyniad yn y Gymraeg nac yn y Saesneg. Beth yw diffiniad anweddus. mae llun nun mewn dillad disco yn anweddus i Gatholig ond efallai ddim yn cael dim effaith ar Anibynnwyr Cymraeg. Diffyg anaeddfedrwydd fel sydd wedi'w ddweud - yn bendant.

  ReplyDelete