Thursday, 23 June 2011

£250 MILIWN YN LIBYA

Be fuasai £250 miliwn yn ei brynu yma yng Nghymru. Faint o ysbytai, tai ac yn y blaen. Yn cadw Ambiwlans Awyr Cymru am o leiaf 20 blynedd nesaf a be mae llywodraeth Llundain yn ei wneud - ia ei wario ar fomiau mewn gwlad nad oeddynt yn fygythiad i ni yma.

Twp ta Be ?

No comments:

Post a Comment