Wednesday, 2 March 2011

PLAID CYMRU = DIM SYNIAD

Ddoe yn y Cyngor roedd criw Plaid Cymru yn cyfeirio at ddiffyg arian i addysg, roed dy Cynghorydd Siencyn o Ddolgellau yn cyfeirio at golli swyddi yn yr ysgol leol ac wrth gwrs roedd y criw hwn yn dweud mai bai y llywodraeth yn Llundain ydi hyn i gyd.

Mae Addysg wrth gwrs wedi'w ddatganoli i Gaerdydd ac mae yna ddifyg buddsoddiad gan y Cynulliad (sydd wrth gwrs yn cael ei reoli gan Plaid Cymru a Llafur) i addysg yng Nghymru i'r swm o £150 y plentyn.

Felly meddyliwch am ysgol efo 100 o blant, ac mae Plaid Cymru a Llafur yn rhoi £15,000 yn llai i'r ysgol honno na fuasai yn ei chael yn Lloegr.

Felly PLAID CYMRU gwnewch yn iawn a plant yng Nghymru gan roi beth sy'n haeddiannol iddynt.


Yesterday in the Council, the Plaid Cymru Councillors were referring to a shortage of funding in Education. Councillor Siencyn from Dolgellau referred to staff loosing their jobs at a local school and of course they blamed the Government in London for all this.

Education is one of the devolved powers that the assembly decides on and the Welsh Assembly underfunds Education in Wales to the tune of £150 for every child.

Of course the Welsh Assembly is run by PLAID CYMRU AND LABOUR.

So a school with 100 children is underfunded by an amount of £15,000 per annum as compared to a simmilar sized schools in England.

So Plaid Cymru do what is right with children in Wales and increase the amount for education by £150 per child (also whilst your at it, get it ring fenced as well so that 100% goes to Education)

2 comments:

  1. Aeron - mae'r gwahaniaeth rhwng arian ysgolion Cymru a Lloegr yn £604 (Ionawr 2011) y plentyn, sef £64,000 i ysgol gyda 100 o blant.

    ReplyDelete
  2. Ymddiheuriadau, ANON, chi sydd yn gywir sy'n golygu fod Plaid Cymru a Llafur yn rhoi cam enfawr i blant yng Nghymru.

    Dyna pam fod Llais gwynedd yn ymgyrchu mor ghaled i gadw ysgolion yn ein cymunedau a'r iaith yn iaith byw a iaith dyddiol.

    ReplyDelete