Wednesday, 9 March 2011

PLAID CYMRU AC ADDYSG

Mae methiant Plaid Cymru a Llafur yng Nghaerdydd i gefnogi addysg plant Cymru yn warthus. Eu penderfynniad nhw oedd peidio rhoi yr un faint i blant yng Nghymru ag sy'n digwydd yn Lloegr. Hefyd yn y newyddion yw fod Llywodraeth Llundain yn rhoi swm sylweddol o arian er mwyn cadw trethi yn isel. Be sy'n digwydd gan Plaid a Llafur yng Nghymru = DIM BYD.

Maen't yn fwy na hapus i adael pobol Cymru dalu pris uchel yn y dreth.


Plaid Cymru and Labour in Cardiff have failed to support children's education in Wales. It was their decison not to financially support education to the same tune in England and at t £605 less per pupil here in ales, leaves our children at a disadvantage.

Now with the rates, whilst the Governmaent in London have £600 million available for Councils to keep the rates low, here in Wales we are being hit hard by Plaid/Labour pact.

No comments:

Post a Comment