Thursday, 24 March 2011

TRIST A CHYDYMDEIMLAD - VERY SAD


Trist yw adrodd fod Cynghorydd poblogaidd o Landegai wedi ein gadael. Bu farw y Cynghorydd John R Jones (neu JR fel eu gelwid) ddiwrnod o'r blaen. Roedd John yn gyn ddreifar ambiwlans cyn ei ymddeoliad ac wedyn gyda nifer o gerbydau priodas delfrydol yn gwasanaethu nifer o briodasau lleol.

Hynod o neis, ac yn cychwyn pob trafodaeth mewn cyfarfod gyda "...thankyou Chair".

Cydymdeimlad mawr i'r teulu oll.


Very sad news that a popular Councillor has passed away. Councillor J R Jones (or JR as he was commonly known) passed away the other day. John was an ex ambulance driver before his retirement and then ran a successful wedding car business.

A very popular Councillor not afraid to speak his mind and when invited to speak at any meeting, he always started "thankyou Chair" in a strong Bangor accent.

Our deepest sympathy is extended to his family.

No comments:

Post a Comment