Wednesday, 2 March 2011

Ydi Manceinion a Lerpwl yng Nghymru - Is Manchester and Liverpool in Wales

Roedd y Cynghorydd Dewi Lewis (Penrhyndeudraeth) yn cyfeirio at ychweanegiad mewn trethi yng Ngwynedd o 3.9% yn cadw swyddi, gan gymharu i Gyngor Manceinion a Lerpwl sy'n colli swyddi.

Beth am gymharu efo Cyngor Conwy, Fflint, Ynys Mon a chynghorau eraill yng Nghymru sydd yn codi trethi o ddipyn llai na 3.9%.

Councillor Dewi Lewis (Penrhydeudraeth) referred to anm increase in the rates in Gwynedd of 3.9% in keeping with securing jobs by comparing them to manchester and Liverpool councils.

What about comparing them to Councils in Wales whose rise is much lower.

No comments:

Post a Comment