Wednesday, 23 February 2011

LLONGYFARCHIADAU LOUISE CONGRATULATIONS

Fe fydd Louise Hughes yn sefyll i Lais Gwynedd yn Dwyfor Meirionnydd. Mae Louise yn hynod o weithgar yn ei ward, ac ddim ofn dweud ei dweud. Rhai yn meddwl nad ydi yn gallu siarad Cymraeg, ond Cymraeg dwi yn siarad efo hi ar bob achlysur. Dysgu'r iaith mae Louise ac wrth gwrs cefnogaeth sydd ei angen ar unigolyn sy'n gwneud hynny. Dyna pam mai siarad Cymraeg efo Louise ydi'r ffordd gorau o ddysgu.

Gan feddwl nad oes arian mawr tu ol i ymgyrch Llais Gwynedd, fe wnaeth yn dda y tro diwethaf yn etholiad Llundain, tydi Elis Thomas ddim hyd yn oed yn boblogaidd ymysg ei gefnogwyr ei hunan, ac efallai ei fod yn amser i'w roi allan.
Louise Hughes will be standing as the Llais Gwynedd candidate in Dwyfor Meirionnydd. Louise is extremely hard working in her ward and not afraid to speak her mind. Some believe that she cannot speak Welsh, no idea where that's come from, her husband is Welsh speaking, and so is her daughter, and Louise is a Welsh learner, in fact I always speak Welsh with her so that her Welsh improves.

Llais Gwynedd has not the benefit of large funders (eg. as Watkin Jones has done in the past for Plaid Cymru), and Louise did better than expected at the last election. Elis Thomas is not even popular within his own party, and perhaps now is the time to kick him out.

No comments:

Post a Comment