Tuesday, 15 February 2011

PAM RHOI X YN IE - WHY VOTE YES FOR MORE POWER

Anghofiwch unrhyw ddadl y bydd yn creu mwy o wleidyddion, ychwanegu at gostau ayyb, mae pleidleisio IE yn golygu na fydd rhaid mynd i Lundain i gael y sel fendith i ddeddfwriaeth.

Felly yn syml, mae'n gwneud synnwyr. Fi fuasai'r cyntaf i roi NA petai unrhyw lefel ychwanegol o fiwrocratiaeth yn cael ei greu fuasai yn costio arian.

Fe fydd y nifer yn dod allan yn isel iawn yn anffodus, dylai'r bleidlais hon wedi bod yr una deg a'run am y cynulliad.


Forget any argument regarding the creating of more politicans and an increase in the level of bureaucracy, and also an increase in public spending, all it is about voting YES is that there would be no need to go to London for the royal (small r) Assent.

So simple, it makes sense. If it meant creating another level of politicans or if it costs more, i would be the first to say NO.

The level of voters that will come out will be very low i'm afraid. This vote should have taken place at the same time as the Welsh Assembly vote.

No comments:

Post a Comment