Thursday, 17 February 2011

YMGYRCH I GAEL EISTEDDFOD YR URDD YN GLYNLLIFON - CAMPAIGN TO GET EISTEDDFOD YR URDD IN GLYNLLIFON

Lle gewch chi well ? mae safle yr Eisteddfod am 2012 rhwng Glynllifon a'r Faenol ym Mangor. mae Glynllifon yn leoliad penigamp, mynediad iddo o bob cyfeiriad (Gogs a'r Hwntws), ac nid oes yna draffic gwaith a ballu fel sydd yn mynd am y Faenol. Felly chwi sydd yn gwneud penderfyniadau, ewch amdani, Glynllifon bia hi tro hwn.

Where can you get a better location than Glynllifon ? It's between Glynllifon and Y Faenol. Glynllifon is an excellent location with easy access to the Northies and the Southies. You don't have work traffic as you do with the Faenol site. So those in power do it for Glynllifon.

No comments:

Post a Comment