Tuesday, 1 February 2011

Tor Cyfraith - Crime

Gwefan newydd wedi'w lansio am hanner nos neithiwr gan yr heddlu.

Os ydych eisiau gweld faint o dor cyfraith sydd yn eich h'ardal chi ewch i http://www.police.uk/ , rhowch eich côd post i fewn, clo ar y drws ar ffenest, cadw'r gath yn ty, a byddwch yn barod gyda'r ffôn.

Dwi newydd ei wneud o rwan ac roedd yna 4 trosedd wedi'w gofnodi am fy nghod post I.

Tyda ni yn lwcus yn byw yng Nghefn Gwlad Cymru i gymharu ac efallai canol manceinion/Llundain/Birmingham.


New website launched last night at midnight by the Police.

If you want to see the level of crime in your area, click on the link above, enter your postcode, lock the doors and windows,keep the cat and dog inside and be ready to dial 999.

I've been on for my area and there were 4 offences registered.

We should be lucky living in rural Wales, as compared to Manchester/Birmingham and London.

No comments:

Post a Comment