Saturday, 23 October 2010

Pawb ai Farn

Allan or 4 ar y panel daeth Guto Bebb (Ceid) yn gyntaf efo Elfyn llwyd (Plaid) yn ail. Keith i llafur ac Roger Roberts yn anffodus yn 3ydd.

Ond mi roddodd Guto Bebb "put down" gwych i Dyfed - "..Dyfed paid a fod mor fabiaidd" ac er dwi ddim yn rhy hoff o Llwyd roedd ei "one liner" i Guto yn eithaf digrif (er iddo wedyn ymddiheuro iddo).

Yn amlwg mae'r Byd mewn llanast a dim oherwydd y Banciau, oll mae nhw wedi ei wneud yw amlygu y problemau oedd yn bodoli a dod a'r holl beth i'r wyneb.

I Llafur fenthyg, benthyg a benthyg am flynyddoedd heb unrhyw syniad o dalu bethyciadau yn ol yn ddi-ofal. Yn Cyngor Gwynedd mae yna rhyw fath o bwyllgor sy'n edrych ar sut i wneud arbediadau. Ar wahan i'w swyddogion sydd ar y pwyllgor, mae pob un namyn 1 yn aelodau o Blaid Cymru.

A does ganddynt ddim syniad.

Dwi am rhoi ychydig o syniadau iddynt, rhai yn ddadleuol, fflamychol a gwahannol.

Sgwn i os fyddent yn eu cymeryd i fyny ?Out of the 4 on the panel tonight, Guto Bebb (Cons) came first with Elfyn llwyd (Plaid) second. Keith (Lab) and Roger Roberts (Lib Dems) [I never acknowledge titles like Lords, Ladies, Sirs, Princes, Kings and Queens] came joint 3rd.

But Guto Bebb gave a fantastic "put down" to Dyfed Edwards the Leader of the Sheep Party in Gwynedd Council [Sheep as they all follow blindly the lead sheep] "...Dyfed don't be childish" and although he is not my favourite person, Elfyn Llwyd's one liner to Guto was humerous and I did clap (although he later apologised to him).

Obviously the World is in a mess, not all the fault of the banks, all they did was highlight an ongoing problem.

For Labour to borrow so much money over a few years with absoloutely no idea how to pay it back, is careless to say the least.

In Gwynedd Council there is some kind of a group that looks at ways of making savings. Apart from officers, all the elected members bar 1 is a member of Plaid Cymru.

And being honest, they have no idea.

So i will volunteer some information to them, some will be debatable, challenging and different , I wonder if they will take it up ?

No comments:

Post a Comment