Friday, 11 December 2009

MOHAMED YN GWELD Y GOLAU: MOHAMED SEES THE LIGHT


Tydw i ddim wedi bloggio ers dipyn oherwydd prysurdeb popeth, ond daeth gwen arnaf pan glywais fod Mohamed wedi gweld y golau a gadael Plaid Cymru. Wrth gwrs nid ef yw'r cyntaf i adael ac yn bendant nid yr olaf chwaith. Mae'n cyd fynd a beth dwi wedi ei ddweud erioed sef fod Plaid cymru yn blaid adain dde ac nid bellach yn cynryhioli y bobol go iawn.

Tybiwn fydd Mohamed yn ennill y sedd i'r Ceidwadwyr y tro nesaf yn eithaf hawdd. Beth sy'n synny fi (ond ddim chwaith) yw pan yn aelod o Blaid Cymru, roedd pawb yn uchel ei gloch, rwan gan ei fod wedi mynd drosodd i fod yn Geidwadwr mae rhai o gefnogwyr y Blaid yn ceisio ei bardduo fel rhywyn anghynnes, annifyr a ballu.

Fuaswn ddim yn disgwyl dim byd yn wahannol gan gefnogwyr y Blaid.I haven't blogged in a long time due to a lot of work at the same time, but I smiled when I heard that Mohamed Ashgar had seen the light and left Plaid Cymru to join the Tories. Of course he is not the first nor will he be the last to leave Plaid Cymru. It goes with what I have always been saying that Plaid Cymru is a right wing party and does not represent real people any more.

I guess that Mohamed will win the seat for the Conservatives at the next election, but what surprises me (well not really) is that when he was a member of Plaid Cymru, it's supporters thought he was the best thing since slice bread, n ow as a member of the Conservatives, Plaid supporters are trying to show him in bad light and giving the impression that they have never liked him anyway.

I wouldn't expect anything else from Plaid Cymru.

2 comments:

  1. Plaid yn adain dde!? Dwi'n gwrthod eu hymuno gan eu bod yn rhy adain chwith. Cywir gyda'r ail baragraff.

    ReplyDelete
  2. Anon: Plaid Cymru yn adain chwith ? Dwi wedi disgyn off y gadair mewn syndod.

    ReplyDelete