Wednesday, 23 December 2009

CYDWEITHIO - WORKING TOGETHER

Mae yna si fod arweinwyr y grwpiau nyng Ngwynedd am gydweithio dros y Nadolig. Efallai dyna beth ydi'r fideo ma sydd wedi ei yrru i mi yn meddwl.

Cliciwch ar y linc ar yr ochr.

Pwy a wyr efallai fydd Dyfed yn riportio fi am hwn hefyd ??!


There is talk that the leaders of the groups here in Gwynedd will be working together over Xmas. Perhaps this is what the video that has been sent to me means.

Click on the link on the side.

Who knows perhaps Dyfed will report me on this as well ??!

No comments:

Post a Comment