Thursday, 29 April 2010

PLAID CYMRU YN Y CYNULLIAD - PLAID CYMRU IN THE ASSEMBLY


Rwan am ddadansoddiad o beth mae'r criw yma yn ei wneud yng Nghaerdydd dwi wedi gofyn nifer o gwestiynnau dan Ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth a dyma ni rhai o'r atebion.

FAINT O ARIAN Y TRETHDALWR MAE'R CYNULLIAD WEDI EI WARIO AR HEDFAN AELODAU ETHOLEDIG RHWNG CAERDYDD A'R FALI ?

216 o weithiau rhwng Mai 2007 a a Mawrth 2009 ar gost i NI o £10,511.09

Iawn cwestiwn arall dwi wedi ei ofyn oedd am gerbyd ffansi Dafydd Elis Thomas yng Nghaerdydd.

Mae hwn wedi costio £39,995 i'w brynu, ac mae'r gyrrwr yn cael ei gyflogi yn y band rhwng £17,000 a £20,000. Yn 2008/2009 roedd costau rhedeg y cerbyd yn £16,210.36.

Felly gymerwn dibrisiant o 25% ar y cerbyd mae cost blynyddol rhoi car moethus i Elis Thomas yn £46,000 y flwyddyn.

Yn debyg ei fod yn teimlo yn rhy bwysig i ddreifio ei hun neu efallai fod yna reswm arall paham nad yw eisiau gyrru cerbyd.


Now about the elected representatives of Plaid Cymru in the Assembly, I have asked a number of questions under the Freedom of Information Act.

HOW MUCH HAS THE RATEPAYERS PAID TO FLY ELECTED MEMBERS BETWEEN CARDIFF AND VALLEY ?

216 flights between May 2007 and March 2009, at a cost to us of £10,511.09.
ARIO AR HEDFAN AELODAU ETHOLEDIG RHWNG CAERDYDD A'R FALI ?

Another question was regarding the luxury limo being used by Dafydd Elis Thomas in Cardiff.

This has cost us £39,995 to buy, and the driver is employed on a scale between £17k and £20k pa. In 2008/09 the cost of running the vehicle was £16,210.36.

So taking depreciation of 25%, this luxury car is costing US £46,000 per annum to ferry Elis Thomas around like a Lord (pardon the pun).

Apparently he is too important to drive himself or could there be another reason why he doesnt drive a car ?

No comments:

Post a Comment