Monday, 26 April 2010

Ffordd Osgoi Bontnewydd - Bontnewydd By-pass

Nos wener roedd yna gyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Bontnewydd ar y ffordd osgoi. Maen ymddangos fod Hywel Williams wedi gyrru llythyr i Ieuan Wyn ynglyn a'r fford osgoi ers ddechrau mawrth ac nid ydi Ieuan Wyn yn teimlo ei fod yn bwysig i ymateb.

Cywilydd i Blaid Cymru.


On Friday night there was a Public Meeting in Bontnewydd Hall regarding the new by-pass. It is apparent that Hywel Williams has written to ieuan Wyn Jones since early March and tod ate no reply has been received.

Shame on Plaid Cymru

3 comments:

 1. Mwy o wallau iaith uchod na synnwyr.

  ReplyDelete
 2. Cywilydd yw'r sillafu a gramadeg Cymraeg.

  Sut ydych chi'n disgwyl cyfathrebu pryderon y bobol yr ydych yn ei gynrychioli heb y gallu i roi brawddeg at ei gilydd?

  ReplyDelete
 3. Wel diolch Bei Bei a Di Enw (tybiwn yr un boi ydi'r ddau beth bynnag). Y neges sy'n bwysig nid y sillafu.

  ReplyDelete