Saturday, 10 April 2010

DIWRNOD TORRI GWAIR - GRASS CUTTING DAY


Tro cyntaf eleni i'r gwair cael ei dorri. Rwan fydd gofyn ei wneud o leiaf bob bythefnos. O wel, o leiaf fydd y twmpath compost yn tyfu.


First cut of the year. I will now have to do it at least fortnightly. Never mind, at least I can see the compost heap growing.

No comments:

Post a Comment