Monday, 22 March 2010

YMGYRCH PLAID CYMRU YN MYND OFF Y TRAC - PLAID CYMRU'S CAMPAIGN IS GOING OFF TRACK

Mae blog "DRUID OF ANGLESEY" yn rhoi Cai Larsen o Blog menai yn ei le.

Mae'n ymddengys bod ymgyrch Plaid yn Mon yn dechrau gwanhau, ac mae eu ymgyrch yn Aberconwy wedi hen fynd ers iddi ddod yn wybodus fod gwr sy'n cael ei dalu gan y Cynulliad yn treulio ei amser yn gweithio i'r ymgeisydd yn Aberconwy ar ei ymgyrch.

Yn waeth, yn lle cefnogi busnesau lleol, mae Plaid Cymru wedi rhoi hysbysebion ar gefn bysus Arriva, ac wedi hybu economi Birmingham drwy wneud hynny gan iddynt argraffu y posteri yn Birmingham.

Tydi nhw yn dda.The "DRUID OF ANGLESEY'S" blog has put Cai Larsen of Blog Menai in it's place.

The campaign in Anglesey has started to weaken, and the campaign in Aberconwy has long gone since it became public that someone who get's paid from the Assembly funds is working for the prosepctive Plaid Candidate in Aberconwy.

Worse still instead of supporting local business in Wales, Plaid Cymru are supporting the economy of Birmingham by advertising on the back of Arriva buses with an advert printed and made in Birmingham.

You couldn't even make it up, could you.

No comments:

Post a Comment