Monday, 22 March 2010

DEFAID DYFED YN TROI Y SGRIW - DYFED'S SHEEP TURN THE SCREW


Sibrydion yn cyrraedd fod "Defaid Dyfed" ar Gyngor Gwynedd yn dechrau diflasu ar ei arweinyddiaeth o'r Cyngor. Eisioes mae aelodau o Lais Gwynedd, Rhyddfrydwyr a'r Anibynnol wedi colli pob ffydd ynddo i arwain y Cyngor am ei ddiffygion i fod yn deg a phawb ac hefyd am ei amharodrwydd i gydweithio (yn wir ystyr y gair).

Fydd hi ddim yn hir nes fydd aelodau o Blaid Cymru yn gweld drwy'r arweinyddiaeth ac ymadael i ymuno a grwpiau eraill.

Amser a ddengys.
Rumours are reaching me that "Dyfed's Sheep" on Gwynedd Council are starting to become fed up with his leadership of the Council. Members of Llais Gwynedd, lib Dems and the Independants have lost all faith in him to lead the Council for his inability to be fair to everyone and his failure to gel the whole council and encourage cooperation (in the true sense of the word).

It won't be long before some members of Plaid Cymru will leave and join other parties.

Time will tell.

No comments:

Post a Comment